Vi har en bestyrelse og en forældrebestyrelse

Vi er en selvejende institution fra 1882, der i 1977 fik driftsoverenskomst med Skive Kommune.

I 1996 valgte bestyrelsen en 2-strenget model for institutionen, dvs. vi har en bestyrelse og en forældrebestyrelse.

Der er udarbejdet styrelsesvedtægter for begge bestyrelser.

Vi holder ca. 6 fællesmøder om året.

Bestyrelsen er ifølge fundatsen fra 1882 sammensat således:

  • Den kirkebogsførende sognepræst i Skive Sogn - Formand
  • 2 repræsentanter fra Skive Menighedsråd
  • 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen (for en 2-årig periode)
  • 1 forældrerepræsentant (formand)
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • Børnehavelederen

Forældrebestyrelsen er sammensat således:

  • 5 forældrevalgte medlemmer
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • 1 repræsentant fra bestyrelsen(formand for bestyrelsen)
  • Børnehavelederen

 

Publiceret 18-10-2019