Fokus på børn - før og nu!

Apoteker Norgaards børnehave er en sel­vejende institution, der blev oprettet som asyl i 1882. 

Børnehavens grundlag er "Fundatsen for Apoteker Gerhard Johan Nicolai Norgaards og hustru Pethrea Magdalene født Fellers børnehjem i Skive". - se link.

Sprogbruget i fundatsen er skrevet med datiden ord og formuleringer og når man læser teksten i dag med nutidens briller, kan den umiddelbart virke "gammeldags".

I fundatsen står der bla. "Denne ejendom er af apoteker Norgaard og Skive kommune skænket og bestemt til altid og udelukkende at bruges som børnehjem eller til bedste både på sjæl og legeme for fattige småbørn i Skive...." 

Det vil sige, at selvom samfundet har ændret sig op igennem tiderne har bestyrelsens opgave altid været den samme - og ved at læse i de gamle protokoller, fremgår det helt tydeligt, at bestyrelsen til enhver tid har formået at omsætte ordenen til nutidig og moderne praksis.  

Bestyrelsens sammensætninger af medlemmer viser tydeligt, at man i 1882 mente, at kirken og sundhedsvæsenet var de bedste til at tage sig af børns tarv - det var jo længe før end man begyndte at uddanne pædagoger. I dag er bestyrelsen i tæt samarbejde med det pædagogiske personale og vi er betydningsfulde samarbejdspartnere for hinanden. 

Vi synes, at det er fantastisk at mærke tidens vingesus i vores hus og stadigvæk efterleve de fine ord ved at være bevidste om vores pædagogiske praksis og give børn det bedste "på krop og sjæl"

Børnehaven drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om drift af dagtilbud til børn.

Børnehaven drives i overensstemmelse med overenskomst mellem Skive Byråd og bestyrelsen for børnehaven.

Bestyrelsen har sin egen styrelsesvedtægt - se link

 Børnehavebestyrelsen aktuelle medlemmer:

  • Mads  Callesen, formand, kirkebogsførende sognepræst i Skive Sogn - udsendt fra 1.april 2021 til medio september 2021
  • Jesper Hornstrup, konstituereret formand, sognepræst i Skive Sogn indtil Mads Callesen kommer tilbage
  • Lisa Bertelsen, repræsentant for Skive Menighedsråd
  • Elisabeth Wagner Olsen, repræsentant for Skive Menighedsråd
  • Henrik Mink, repræsentant udpeget af bestyrelsen
  • Rikke Aggerholm, formand i forældrebestyrelsen
  • Line Fogtmann Jensen, næstformand i forældrebestyrelsen
  • Connie S. Kristensen, medarbejderrepræsentant
  • Ute A. Wagner, Leder (sekretær)

 

Publiceret 20-04-2021