Børn må ikke udsættes for passiv røg

Vi efterlever retningslinjerne i rygeloven, gældende for daginstitutioner.
Der må ikke ryges hvor børnene opholder sig, såvel indendørs, som udendørs.

I børnehaven nydes ikke alkohol.

I Apoteker Norgaards Børnehave har personale og forældrebestyrelse besluttet:

  • at børnearrangementer er alkoholfrie. 
  • I børnehaven sælges og serveres der ikke alkohol i forbindelse med børnearrangementer. 
  • Forældre bedes respektere, at der ikke medbringes alkohol til børnearrangementer.

I forældresamarbejdet ønsker vi åbenhed, også om det der kan være svært eller tabubelagt, som f.eks. alkoholvaner.
Åbenhed og samarbejde er forudsætningen for, at vi bedst muligt kan støtte jeres barn – og det gælder uanset hvilke udfordringer / problemstillinger det måtte dreje sig om.

Skive Kommune har deltaget i Sundhedsstyrelsens landsdækkende projekt med titlen: Børn i familier med alkoholmisbrug.
Alle daginstitutioner har haft personale på kursus og har en medarbejder, der sidder i et netværk på tværs af alle daginstitutionerne i Skive Kommune.
Der er udarbejdet en del materiale, som henvender sig til fagfolk og forældre. Læs mere i link til højre.

Publiceret 10-10-2019