En midtby børnehave med en grøn profil

  • Vi er meget optaget af naturens muligheder og processer.
  • Vores årsplan afspejler dette fokus ved bla. to årlige temaer, hvor vi målrettet arbejder med projekter i forbindelse med "Grønt flag" 
  • Vi kan godt lide at gå tur i nærmijøet og naturen omkring os.
  • Vi har vores egen kolonihave, hvor vi har mange dejlige oplevelser og vores egen køkkenhave
  • Vi har adgang til Spejderhuset ved havnen, hvor skoven og fjorden er vores legeplads.
  • Vi har en dejlig legeplads omkring børnehaven og vi har naturen inde i huset ved ild i pejsen og vinduer mod himlen.
  • Vi kan godt lide at lave eksperimenter og forundres over naturfænomener.

Det Grønne Spirer Flag.

Flaget er en synlig anerkendelse af, at vi er en af de institutioner, hvor børn og voksne er lidt tættere på naturen omkring os. En institution der målrettet arbejder med naturpædagogik. Ved at hejse flaget gives der et skulderklap til de børn og voksne, der gør en særlig indsats.

For at hejse Spirerflaget og modtage Spirerdiplomet har vi opfyldt følgende kriterier:

1) Institutionen skal lave en grøn handleplan

2) To af de ansatte skal deltage i Spirerkurset

3a) Børn og voksne skal sammen gennemføre to temaforløb udfra aktivitetsarkene, eller

3b) Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter

4) I skal fortælle om jeres arbejde til andre

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2019