Det der "leges ind" er "legende let" - og vi skaber gode rammer for at barnet kan lege alene og i fællesskab med andre.

Det er i legen, at barnet udvikler meget vigtige kompetencer!

Leg udvikler:

 • Forhandlingskompetencer og verbale kompetencer
 • Evnen til at lade sig styre og selv være styrende
 • Selvrefleksion - evnen til at formidle til andre hvad man føler, vil og ikke vil
 • Samarbejdskompetencer
 • Indlevelse i andre - empati
 • Evnen til at italesætte egen erfaringer til andre
 • Evnen til at udveksle følelser med andre
 • Erfaringer med at være sammen med forskellige personligheder
 • Erfaring med respons på egne initiativer
 • Koncentrationsevne - evnen til fordybelse                                                   
                                                                        (kilde: Jytte Birk Sørensen)

I barnets verden er alt en leg....

I et barneperspektiv er hele dagen fyldt med leg uanset hvad barnet laver.
I et voksenperspektiv reflekterer vi over læringsrum....og vi bestræber os på en god balance mellem leg, spontane aktiviteter og planlagte aktiviteter.

Læringsrum 1: "Den voksne går foran barnet" / voksenstyret:
 Nogle gange er det den voksne der tager initiativet til hvad der skal ske

Læringsrum 2: "Den voksne går ved siden af barnet" / voksenstøttet:
 nogle gange er det noget, som opstår i samværet mellem den voksne og børnene

Læringsrum 3: "Den voksne går bagved barnet" / børnestyret:
 andre gange er det noget børnene finder på helt alene.

Publiceret 10-10-2019