Et barn vil opleve mange overgange i dets liv. Overgange, der er fyldt med spændende udfordringer, som barnet er parat til.

Vi arbejder ud fra retningslinjer beskrevet i Skive Kommunes overgangskoncept "De gode overgange" Læs mere i link  nederst på siden.

Når et barn skal starte hos os:

Ca. en måned før start sender vi jer forældre et brev, hvor vi inviterer jer til at komme på besøg med jeres barn. Til besøget viser jeres kontaktpædagog jer rundt i børnehaven og tager imod alle de oplysninger, som I finder værdifulde at give os omkring jeres barn. Vi lægger op til, at dagplejerne / vuggestue / børnehave gerne må komme på besøg forinden start

På vej i skole:

Vi holder skolesamtaler i november måned, hvor vi drøfter, hvad der skal fokus på i den sidste tid i jeres barns børnehaveliv. Alle 5-årige sprogvurderes forinden og vi drøfter jeres barns sproglige udvikling. Der udfyldes et overgangsskema til skolen.

Fra ca. 1. marts og frem til sommerferien samler vi alle kommende skolebørn i en gruppe. Vi tager ud af huset nogle af dagene i tidsrummet ca. 9.00-15.00. Vores hjemmebase er børnehaven inde og ude - nogle år har vi garderobeplads i en skurvogn på parkeringspladsen. Vores udebase er spejderhuset på Strandvejen. Gruppens aktiviteter kan være mangfoldige, men udspringer af de mål, som børnehaven har opstillet for denne gruppe:

 • brobygning med skoler... og samarbejde med ældste børn i Lærkereden
 • forældresamarbejde ifht. brobygning
 • venskaber
 • samarbejde og løse konflikter
 • skabe rum til andre relationer
 • være en af de store - være en del af fællesskabet
 • acceptere og anerkende hinanden
 • navigere i at være en blandt mange - lytte og turtagning
 • motivation ved at se hvad andre kan
 • selvværd
 • alderssvarende udfordringer og krav
 • selvhjulpenhed - mærke sig selv / ansvar for sig selv
 • udfordre til udholdenhed (fysik og psykisk)
 • at både forældre og personale lærer børnene at sige "pyt"
 • almene normer og regler / rammer (i hverdagen)

 

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2019