Har man ikke brug for en fuldtidsplads, er der i Skive Kommune mulighed for at ansøge om en deltidsplads.

  • En deltidsplads er på 30 timer og kan placeres indenfor institutionens åbningstid.
  • Der er tale om ugentlige moduler - altså 30 timer spredt over 1 uge
  • det er ikke muligt at opspare tid fra uge til uge.
  • De 30 timer placeres efter forældrenes eget ønske.
  • De 30 timer er incl aflevering og afhentning.
  • I Day Care systemet fremgår det hvor mange timer der bruges de enkelte uger.
  • Ved gentagne overskridelser ændres pladsen til fuld tid fra den efterfølgende 1. i måneden. 
  • Deltidsperioden skal have en varighed af mindst tre måneder - ellers vil der blive opkrævet fuld betaling for hele perioden.
  • Nedgang fra et fuldtidsmodul til et deltidsmodul varsles med 1 måned pr. den 1. i måneden. Henvendelse sker til Den Centrale Pladsanvisning.
  • Der kan meldes på fuld tid igen med en måneds varsel inden den 1. i en måned ved henvendelse til Den Centrale Pladsanvisning - dog kan forældre med begrundelse i arbejde eller kursus ændre med en uges varsel.

Publiceret 10-10-2019