Hvem ved noget om mit barn?

Hvis I ved aflevering har en besked vedr. jeres barn kan I kontakte alle de voksne i vores lille børnehave. Vi har en fælles ”køkkenbog” til internt personalebrug, som vi noterer disse beskeder i, så alle bliver informeret.

 Hvis I ved afhentning vil spørge om noget særligt, kan I ligeledes spørge os alle. Hvis der er en vigtig besked fra dagens løb, vil det enten være skrevet til jer som besked på Day Care eller stå noteret i vores køkkenbog. Hvis der ikke er noteret noget disse steder har dagen været god og dejlig med helt almindelige oplevelser med vennerne.

 Har I brug for en dybere snak om jeres barn, er det jeres kontaktpædagog I skal have en aftale med

Kontaktpædagog.

Når jeres barn starter, vil I få oplyst, hvem der er jeres kontaktpædagog. Det er den pædagog, I som udgangspunkt vil komme til at holde forældresamtaler med.

I hverdagen er jeres barn selvfølgelig sammen med alle voksne, men det er kontaktpædagogens opgave, at samle iagttagelser fra alle voksne forinden en samtale, så vi herved sikrer et bredt og nuanceret syn på jeres barn.

Hvis I har særlige beskeder vedr. udfordringer, forandringer eller problemstillinger i jeres familie, vil det også være kontaktpædagogen, som I vil tale og samarbejde med.

Forældresamtaler

Der afholdes 3 planlagte forældresamtaler - efter 3 måneder, 15 måneder og i januar/februar måned det år, hvor barnet skal begynde i skole.

Hvis I har behov for en samtale før de 3 måneder er gået, kan I til enhver tid kontakte os og lave en aftale.

Ved tvivl om skoleudsættelse er vi i dialog med hinanden om dette i god tid inden skolesamtalen.

Kontaktpædagogens forberedelse til samtalerne laves i samarbejde med øvrige kollegaer og er derfor et fælles syn på barnet.

Samtalen er en dialog mellem jer og os. Der udleveres en indbydelse, så I har mulighed for at forberede jer til samtalen.

Hvis I ønsker en ”her og nu” samtale kan I til enhver tid kontakte personalet og lave en aftale. Ligeledes vil personalet tage initiativ til en samtale, hvis vi vurderer et behov for dette.

 Forældrearrangementer.

I årets løb afholdes der forskellige arrangementer som f.eks. forårsfest og sommerfest. Vi har tradition for meget stor deltagelse. Det er dejligt at glæde sig til at være vært i sin børnehave og det er dejligt at snakke om festen bagefter.

 

Publiceret 10-10-2019