I Skive Kommune arbejder alle fagpersoner omkring jeres barn og familie med et redskab vi kalder for en stafetlog.

Stafetloggen er et fælles dokument mellem forældre og alle os andre – en slags ”aftalebog”

Stafetloggen er en elektronisk logbog over indsatser og involverede personer. Heri beskrives initiativer og aftaler og giver et rigtig godt overblik over ”hvem der gør hvad – og hvornår”.

Stafetloggen er også rigtig god i overgange fra f.eks. dagpleje til børnehave og videre til skole.

Stafetloggen udarbejdes altid i samarbejde med jer forældre og kun dem, som I har givet tilladelse kan læse i den. Sikkerheden er derfor helt i orden.

Stafetloggen starter altså, når der indledes et samarbejde med jer forældre omkring jeres barn – uanset emnet for dette samarbejde.

Hvis I / eller vi bliver ekstra opmærksom på jeres barn, kan det f.eks. skyldes udtaleproblemer eller stammen, motoriske vanskeligheder eller  trivselsvanskeligheder, der måske kræver en ekstra indsats.

Stafetloggen slutter, når vi sammen vurderer, at vi ikke længere har grund til en særlig opmærksomhed.

Den elektroniske stafetlog ligger på internettet og I som forældre logger på med jeres NEM-ID

 

Publiceret 10-10-2019