Tværprofessionelt samarbejde.

Vi er meget optaget af tidlig indsats og har derfor et tæt samarbejde med tværprofessionelle samarbejdspartnere fra PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning).

Vi har jævnligt konsulentsparring med tale-hørekonsulent, ergoterapeut og psykolog. Sparringen kan gives til pædagogen og vil da være af generel karakter, men hos os plejer vi oftest at have jer med til sparringe, da vi jo har snakket sammen om vores opmærksomhed omkring jeres barn. 

I forgangen hænger der billeder af de fagpersoner , der er tilknyttet vores børnehave og som I derfor jævnligt vil møde her hos os. 

Vi har ligeledes sparring og samarbejde med socialrådgivere fra Familieafdelingen.

Herudover samarbejder vi med relevante samarbejdspartnere som f.eks. sundhedsplejen, dagplejen, skolen, tandplejen m.v.

Når vi samarbejder med andre fagpersoner ved I det selvfølgelig godt - det er jo noget, som vi har aftalt i fællesskab med jer

 

Tavshedspligt

Personalet i børnehaven har tavshedspligt.

(I.h.t. servicelovens § 35 har ansatte underretningspligt under særlige omstændigheder)

 

 

 

Publiceret 10-10-2019