Alle pædagoger er uddannet, eller under uddannelse, i arbejdet med ICDP(International Child Development Programme)

 Vi vil gerne møde jeres barn ligeværdigt - men ikke ligestillet, da vi voksne jo har ansvaret og en større viden.

 Vi vil gerne møde jeres barn ud fra alle dets ressourcer - samtidig med at vi også arbejder med de sider, der er en udfordring for jeres barn.

 Vi vil gerne møde jeres barn med anerkendelse, da vi tror på at "jeg bliver mig sammen med dig" gælder både for voksne og børn - men uden at slippe ansvaret for relationen.

 ICDP rummer alle ovennævnte aspekter og vi er meget optaget af dets menneskesyn og metodeværktøj. Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere er uddannet i ICDP

 I linklisten nederst på siden kan du læse mere om de 8 samspilstemaer i ICDP og prøve selv at arbejde med temaerne ud fra nogle spørgsmål vi har kaldet "ideer til hvad du selv kan gøre"

 Hvad betyder ICDP?

 ICDP er en forkortelse af International Child Development Program.
Programmet er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide, der er forskere i psykologi fra Oslo universitet. ICDP bygger på nyeste forskning.
ICDP er er udviklet på baggrund af to andre udviklingsprogrammer kaldet ORION og MISC. Førstnævnte er senere udviklet under navnet Marte Meo.
ICDP metoden er oprindelig et forældreprogram der træner lydhørhed og empati hos omsorgsgiver.
Udgangspunktet i denne sensitiveringsproces, er en bevidstgørelse af omsorgspersonens allerede eksisterende kvaliteter, i samspillet med barnet, og gennem fokusering opnå bevidstgørelse af disse, og lade dem brede sig "som ringe i vandet".
I Danmark bruges ICDP indenfor skoler, børnehaver, biblioteker, ældrecentre, sundhedsplejen m.v. - alle steder hvor mennesker mødes. 

 ICDP har 8 samspilstemaer der kan inddeles i 3 dialogtyper:

 Den følelsesmæssige dialog - samspilstema 1-4:
De første 4 samspilstemaer handler om at skabe en god følelsesmæssig kontakt - om at vise børnene, at man holder af dem. Målet er at få skabt en tryg og tillidsfuld atmosfære. Det er helt fundamentalt for en god relation. Den voksne skal være følelsesmæssig tilgængelig - være der for barnet, så barnet kan mærke sig selv og føle sig anerkendt.

Den lærende dialog - samspilstema 5-7
Samspilstema 5 til 7 har fokus på læring. Børn har brug for at lære hvordan verden hænger sammen. Det udvikler deres nysgerrighed og selvstændighed og skaber motivation til læring.

Den vejledende dialog - samspilstema 8:
Dialogtyperne hænger sammen og supplerer hinanden, og der er altid mere end et tema på spil. Den voksne tager lederskab. Barnet får hjælp til at kontrollerer sig selv, ved at den voksne sætter grænser på en positiv måde og planlægger sammen med barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2019