Vores personalegrupper er bredt sammensat af uddannede pædagoger og en pædagogmedhjælper og en pædagogisk uddannet leder. Mange af os har en lang erfaring i det pædagogiske område og vi er åbent for nye ideer, teoretisk viden og vi inspirerer hinanden med at finde sammen på nye veje, for at løse enhver udfordring. 

Vi går meget op i at se det enkelte barn. Vi er næsten alle ICDP uddannet, som betyder, at vi arbejder meget med at være anerkendende. Fx. at vise at vi er glad for hvert barn, som er i vores børnehave. Give ros og anerkendelse for det barnet kan. Give mening til barnets oplevelser af omverden og udtrykke entusiasme.

Vi er optaget på at tale med barnet om ting, det er i gang med. Vi ser barnet, der hvor det er og vi tilpasser vores pædagogiske tiltag og aktiviteter den børnegruppe, som vi har i huset. 

Vi er en personalegruppe som brænder for mange spændende ting. Vi er en flok mennesker, som bl.a. er: kreativ, musikalsk, struktureret, sjovt, nyskabende, fleksibelt, inspirerende, relations skabende, empatisk, 

I dagligdagen vil I også møde vores pedel, som sørger for, at alt ser pænt og velholdt ud.

Vi har løbende pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever (PAU) i vores hus, da vi bliver inspireret af ny viden, nysgerrige spørgsmål, som belyser vores pædagogiske hverdag.

 

Ute Andrea Wagner

 • Leder 37 t.
 • ICDP 1+ ICDP for ledere + påbegyndt ICDP 2
 • Dimitteret med Diplom i ledelse i januar 2011
 • Dimitteret som Master i offentlig ledelse i februar 2021
 • Diplommodul i Ledelse og coaching
 • Musiker, spiller forskellige instrumenter

 

   

 Connie Stouby Kristensen

 • Pædagog 34 t.
 • ICDP 1+2
 • TR for BUPL
 • medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder

 Elsebeth Mølgaard

 • Pædagog 35 t
 • ICDP 1+2
 • Motorik koordinator
 • IT koordinator
 • praktikvejler
 • sprogpædagog

 

   

Marianne Fruergaard

 • Pædagog 34  t
 • ICDP 1+2
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder
 • sprogpædagog og sprogkoordinator

Tine Lajgaard

 • Pædagog 22 t.
 • ICDP 1+2
 • praktikvejleder
 • spiller guitar 

 

 

  

Gitte Choubineh Bukhave

 • Pædagogmedhjælper 34 t.
 • ICDP 1+2
 • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Mentor for medhjælpere i arbejdsprøvning 
 • Grønne Spirer ansvarlig
 • Rent Liv repræsentant

 

 

 Karin Birgitta Helena Pettersson

 • Pædagog 30 t.
 • Barselsvikar

 

 

 

 

 

 Louise Broch Nielsen

 • Pædagog 34 t.(på barsel frem til 03.06.2021)
 • Rytme Rita- musikalsk dansepædagog

 

Nesrin Hamo

 • pædagogmedhjælper
 • taler kurdisk og arabisk

 

 

 Leif Nielsen

 • Pedel med 7 ugentlige timer
 

 

 

 

 

Publiceret 20-04-2021